Logga

• Företaget

HB2 VVS-teknik ab grundades i mars 1999 av Henrik Pettersson, Björn Rombach och Bengt Ståhl.

• Tjänster

HB2 VVS-teknik ab erbjuder kvalificerad teknisk konsult-tjänst där vi bistår våra kunder i samtliga skeden av projekten. Vi har projekteringserfarenhet av bostadshus, kontorshus, butiker och köpcentrum, skolor, förskolor, sjukhus, laboratorier, hotell, restauranger, storkök, muséer och idrottshallar.

• Värme och Sanitet
• Luftbehandling
• Kyla
• Klimat
• Utredningar
• Projekteringar
• Styr- och Reglerteknik
• Energi
• Kontroll
• OVK
• Installationssamordning
• Besiktningar

• Medarbetare

Henrik Pettersson, delägare • VVS-ingenjör • e-post: henrik@hb2.se • mobil: 0709-999852
Björn Rombach, delägare • VVS-ingenjör • e-post: bjorn@hb2.se • mobil: 0709-999851
Bengt Ståhl, delägare • Civ. ing • e-post: bengt@hb2.se • mobil: 0709-999850
Jakob Borglund, biträdande konstruktör • e-post: jakob@hb2.se

• Kontakt

HB2 VVS Teknik AB
Norra Neptunigatan 11
211 18 MALMÖ

Telefon: 040-579500